Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

  1. Spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne: (a) převzetí zboží; (b) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo (c) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  2. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, může tak učinit písemným odstoupením od smlouvy obsahujícím sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Toto odstoupení včetně zboží je potřeba zaslat na adresu: I. C. B. C. spol. s r. o., se sídlem Zámecká 206/30, Přerov - Čekyně, PSČ 751 24. Vrácené zboží by mělo být kompletní (dárková krabička včetně jejího veškerého obsahu nepoškozena), zboží ani žádná jeho část by neměla být poškozena, rozbalena ani použita. V případě rozbitého či poničeného balení není již nadále možné předmětné zboží vrátit a od smlouvy odstoupit. Toto písemné odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu prodejce, a to ve lhůtě 14 dnů. Formulář pro odstoupení od smlouvy dle tohoto ust. je k dispozici na internetových stránkách https://www.icbc.cz. Kupující nemusí formulář využít, musí však v písemném odstoupení uvést všechny údaje dle formuláře.
  3. V případě takového oprávněného odstoupení ze strany spotřebitele má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením zbožím, a to především ceny za dopravu. V souladu s informováním spotřebitele prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, před tím než spotřebitel učinil závaznou nabídku.
  4. Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených zákonem. Podnikatel v případě odstoupení od smlouvy nese náklady přepravy spojené s navrácením zboží.
  5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, a to především v případě zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo u zboží, které není možné z hygienických nebo bezpečnostních důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci Zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto Všeobecných obchodních podmínek kupující souhlasí, že je prodávající oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné, je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat. Kupující bere na vědomí, že povaha zboží a způsob jeho opakovaného použití je uveden na obalu zboží a může být vyloučeno, aby bylo zboží opakovaně uzavřeno, zabaleno nebo použito.
  6. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy oprávněně odstoupil a současně bude prodávajícímu doručeno vrácené zboží, a to na bankovní účet, který kupující sdělil – viz. čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.